01Август2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Конкурс по правопис и краснопис 2021 година Водеща

Конкурс по правопис и краснопис 2021 година

В СУ за европейски езици се проведе конкурс по правопис и краснопис за учениците от 1-ви до 4-ти клас, посветен на 24 май  - Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Надпреварата имаше за цел повишаване на грамотността и правописната култура на учениците, провокиране на уменията за графически правилно и красиво писане.

Всички над сто участници преписваха възможно най-старателно и четливо избрания текст като спазваха правописните и пунктуационните правила - нарисуваха и подходяща картина. Най-добрите преписи бяха оценени и наградени от специално жури с грамоти.Дата на публикацията: 28 Май 2021 Автор: Админ1

Галерия със снимки

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици