01Август2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Вечер на немския език в СУЕЕ Водеща

Вечер на немския език в СУЕЕ

 

На 7.11. учениците от СУЕЕ, които изучават немски език, разказаха пред обществеността на Русе, защо е хубаво да се учи немски точно в Европейското училище. СУЕЕ е единственото партньорско училище на Гьоте-институт в България, извън София (от миналата година там има още едно такова училище). От 3 години вече изучаващите немски език в СУЕЕ и техните учители се радват на изключително много привилегии и подаръци от немския културен институт: айпади, интерактивна дъска, стипендии за учениците за триседмични езикови курсове в Германия, за младежки лагери през лятото в Атина и в Турция (на Черно море), различни работилници (Workshops) на интересни и актуални теми, международни проекти, учебници и помагала за подготовка на изпитите за сертификатите на различни нива (от А1 до В2), методическа помощ за учителите и стипендии и за тях за различни курсове и семинари в Германия и България…

От 4.11. за 3 седмици в училището е г-жа Юдит Скленар, сътрудник на Гьоте-институт, която посещава часове в различни класове и коментира след това с учителите своите наблюдения, като им дава изключително много ценни съвети и препоръки за това, как да разнообразят своята работа и да я направят още по-ефективна и интересна за учениците. Това всъщност е в подкрепа на мотото на изучаващите немски в СУЕЕ: „Deutsch macht Spaß!“ – „Немският ни доставя удоволствие!“ Учениците разказаха сами, че учат този иначе не лесен език с интерес и удоволствие, което дължат, разбира се, на своите учители и на Гьоте-институт.

През юни тази година за втори път в училището се проведоха изпитите за сертификати на Гьоте-институт. Изпитващите, лично ръководителката на езиковия отдел г-жа Забине Брахман-Босе и дългогодишната преподавателка и сътрудник на Гьоте-институт Любов Мавродиева, идваха на крака да изпитват учениците, което спестява много разходи на родителите, а таксите за явяването на изпитите за учениците на СУЕЕ са силно редуцирани. Явяването на тези изпити е по желание, а те са международно признати и валидни за цял живот.

В училището всяка година се работи и по различни европейски проекти, което също е чудесна възможност за учениците да се запознават с културите на другите участници, да пътуват и да усъвършенстват своя немски език.

В СУЕЕ от много години работи и Детски театър на немски език, където най-малките ученици всъщност продължават обучението си по немски език, но забавлявайки се и танцувайки, като накрая показват наученото на сцената. Детски театър на немски език има многобройни участия в различни международни фестивали, от където винаги се връща с награди.

В края на вечерта г-жа Юдит Скленар лично връчи сертификатите на успешно издържалите изпитите ученици.Дата на публикацията: 14 Ноември 2019 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици