04Декември2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Ученици от СУ за европейски езици участваха в международна среща на младежи от Европа в град Кремс Водеща

Ученици от СУ за европейски езици участваха в международна среща на младежи от Европа в град Кремс

 

За поредна година в края на месец ноември се състоя младежка конференция в град Кремс, Долна Австрия. На срещата присъстваха младежи от 7 европейски държави. България бе представена от ученици от 10. и 12. клас от СУЕЕ.

Уоркшоповете, които бяха проведени са свързани с актуални въпроси, а главната цел бе да се даде възможност на младите хора да изразят позициите си, да се поощрят добрите идеи, да се чуе мнението на младите хора, да споделят опита си, както и да опознаят връстниците си и поне малко да се докоснат до техния начин на живот.

На събитието присъстваха експерти и политици, които обсъждаха и дискутираха с младите хора, както и ги напътстваха и съветваха.Дата на публикацията: 11 Декември 2018 Автор: СУЕЕ