04Декември2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Трета транснационална среща на ученици, участващи в проект по програма Еразъм+ Водеща

Трета транснационална среща на ученици, участващи в проект по програма Еразъм+

 

От 16.09. до 22.09.2018 г. ученици от 10, 11 и 12 клас взеха участие в трета поредна транснационална среща на младежи от четири държави, участващи в проект по програма Еразъм+ на тема „Разкрий света на малцинствата в Европа“. Срещата се състоя в град Измир. Основна тема на срещата бе запознаване с културата, традициите и обичаите на проучваните малцинства в съответната държава. Учениците запознаха своите връстници с типични за съответното малцинство празници, танцуваха характерни танци, готвеха, посетиха автентични места и направиха изложение в турското училище. Освен работата върху задачите по проекта в рамките на 6 дневния си престой участниците имаха възможност освен да се запознаят с отблизо с културата и начина на живот на турските си връстници, в чиито семейства бяха настанени.Дата на публикацията: 27 Септември 2018 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки