21Февруари2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
„Да посрещнем бъдещето“ – нов проект в СУЕЕ, финансиран  по програма „Еразъм+“ Водеща

„Да посрещнем бъдещето“ – нов проект в СУЕЕ, финансиран по програма „Еразъм+“

От юни 2018 г. Средно училище за европейски езици работи по проект „Да посрещнем бъдещето“, финансиран по програма „Еразъм+“, Ключова Дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Основната цел на този проект е образованието в СУЕЕ да се подобри, да стане по-модерно и по-ефективно, за да отговори на съвременните нужди на дигиталното поколение, в съответствие с Европейския план за развитие на училището.

Обучавайки се и обменяйки опит със свои колеги от други европейски страни, преподавателите ще повишат своята професионална квалификация, ще усвоят иновативна методология, ще доразвият своята креативност и ще  подобрят личностните си компетенциии и това ще доведе до въвеждане на нови начини и инструменти на преподаване, които ще  повишат качеството на предлаганото обучение в СУЕЕ. В рамките на една година 11 преподаватели ще посетят различни квалификационни  курсове, сред които „Умните учители използват повече игри“, „Училище на бъдещето - как Финландия се готви за него“, „Театър в класната стая“, „Креативни подходи в обучението на деца със специални образователни потребности“.

Новите умения и добри практики ще споделим с колеги в открити учебни практики и  работни ателиета през следващата учебна година.Дата на публикацията: 13 Юли 2018 Автор: СУЕЕ