01Август2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Важно за записване на ученици в VIII клас Водеща

Важно за записване на ученици в VIII клас

Уважаеми родители и ученици,

Започна записването на ученици, завършили основно образование през 2018 г., след класиране за профилирани и професионални паралелки. Моля носете оригинал на Свидетелство за основно образование и служебната бележка с резултатите от НВО. За записването е необходим входящият номер от служебната бележка, за да се идентифицира приетият ученик, тъй като, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679, в списъците няма лични данни (имена).

Комисиите за записване в СУЕЕ ще работят, както следва:

Първи етап:

  • записване или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – от 04.07.2018 г. до 06.07.2018 г.
  • работно време – от 08:00 ч. до 18:00 ч.
  • стая 103;

Втори етап:

  • записване – всеки работен ден от 13.07.2018 г. до 17.07.2018 г.
  • работно време –  от 08:00 ч. до 18:00 ч.
  • стая 103;

Трети етап:

  • записване – всеки работен ден от 27.07.2018 г. до 30.07.2018 г.
  • работно време – от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч.
  • стая 209


Дата на публикацията: 03 Юли 2018 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици