18Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Проведе се първият урок от програмата на новосформираната професионална учебна общност на учителите, които преподават в осмите класове в СУЕЕ Водеща

Проведе се първият урок от програмата на новосформираната професионална учебна общност на учителите, които преподават в осмите класове в СУЕЕ

 

В края на февруари беше проведена открита форма по литература в 8а клас, в която бяха приложени елементи от проектно базираното и интегрираното обучение. Това е първият урок от програмата на новосформираната професионална учебна общност на учителите (ПУО), които преподават в осмите класове.

Откритата форма беше на тема „Библията и съвременният свят”. Тя е част от проекта на учениците от 8а клас „Нематериално културно наследство. Оцеляване”. Младите хора представиха пред гостите и пред съучениците си собствените си проекти, като обединиха знанията си по няколко учебни дисциплини – български език и литература, английски език и информационни технологии.

В учебния час се редуваха динамично общи за класа задачи и и представяния на групови проекти. Презентациите изследваха връзката на Библията с музиката, изобразителното изкуство и иконописта. Ученици направиха собствен превод от английски на български език на известна песен, създадена върху 136 псалм от Библията. Разработената анкета върху Декалога и изведените обобщения разкриха способността на осмокласниците да мислят критично и задълбочено.

Във връзка с Националната кампания за медийна грамотност учениците представиха изследване върху рекламните блокове и посланията, които излъчват медиите към съвременното общество, като ги свързаха с Десетте Божи заповеди. Изводите им показаха подчертано умение да различават стойностните послания от комерсиалните цели на рекламата.

Урокът разкри уменията на учениците да работят самостоятелно, отговорно и да се забавляват, докато учат.

 Дата на публикацията: 28 Февруари 2018 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки