11Август2022

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Училищното настоятелство при СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ организира конкурс за коледна картичка и конкурс за изработване на сурвачка. Водеща

Училищното настоятелство при СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ организира конкурс за коледна картичка и конкурс за изработване на сурвачка.

 

Училищното настоятелство при СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ организира конкурс за коледна картичка и конкурс за изработване на сурвачка.

Коледните картички и изработените и украсени сурвачкище бъдат изложени в Канев Център на 12.12.2017 година и ще участват в Коледен благотворителен базар. Всички коледни картички и сурвачки, участвали в конкурса остават за целите на благотворителния базар.

Конкурсът е индивидуален. Ще бъдат връчени награди по възрастови групи.

Възрастови групи:

  • Първа възрастова група – от І до ІV клас
  • Втора възрастова група – от V до VІІ клас
  • Трета възрастова група – от VІІІ до ХІІ клас

Всеки автор следва да посочи: три имена и клас.

Творбите ще бъдат оценявани от комисия, съставена от учители, директор  и членове на училищното настоятелство.

Победителите за всяка възрастова група ще бъдат отличени с диплом и материални награди.

Краен срок за предаване на коледните картички и изработените сурвачки на класните ръководители: 7 декември 2017 година

От Училищното настоятелствоДата на публикацията: 28 Ноември 2017 Автор: Админ1