18Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

СУ за европейски езици е партньор на Русенска митрополия в инициативата „Йовков и християнските добродетели“

 

Програма „Йовков и християнските добродетели“ е инициатива на Русенска св. митрополия, която се осъществява в партньорство със СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ и Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Програмата представлява интерактивно обучение по литература, което се базира на творби на Йордан Йовков, включени в учебната програма. Целевата група по програмата са учениците от седми и дванадесети клас. Седмокласниците в началото на учебната година преговарят произведението „Серафим“, като го поставят във връзка с християнската добродетел Вяра, а заниманията им са свързани с разграничаването на материално от нематериално. През втория срок, при изучаването на разказа „По жицата“, правят връзка с добродетелта Надежда и се упражняват върху разграничаването на обществено и лично. А дванадесетокласниците чрез разказа „Песента на колелетата“ размишляват и дискутират върху различните проявления на любовта.

Програма „Йовков и християнските добродетели“ се реализира в два модула. Първият (подготвителен) модул се състои във въпросник с отворени въпроси. В началото въпросите са свързани с развиването на аналитичното мислене чрез анализ на нравствен проблем, поставен в изучавано литературно произведение; следващите въпроси са свързани със синтезното мислене и участниците трябва да правят смислови връзки между нравствен проблем, поставен в същото произведение, и текст от Новия завет. В първият модул са включени и родителите на участниците. Вторият (интерактивен) модул започва с провеждането на интерактивна логическа игра, свързана с темата от предходните етапи; следва дейност за формирането и обосноваването на лична позиция по нравствен проблем, но вече представен чрез нравствена дилема; и накрая дискусия, по време на която участниците по толерантен начин отстояват правилността на своя избор.

Практикумът по литература „Йовков и християнските добродетели“ подпомага учениците в усвояването на учебния материал чрез осъзнаването на нравствените ценности, изложени в изучавана литературна творба, осъществяването на смислови връзки и подобряването на уменията за общуване. А резултатът от проведените дейности, освен затвърждаването на знанията, се явява и първичната превенция на агресията сред учениците.Дата на публикацията: 21 Ноември 2017 Автор: СУЕЕ