04Февруари2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Отбелязване на 5 юни - Световен ден на околната среда под егидата на ООН и Юнеско с ученици от 2 д и 6 д класове от СУЕЕ Водеща

Отбелязване на 5 юни - Световен ден на околната среда под егидата на ООН и Юнеско с ученици от 2 д и 6 д класове от СУЕЕ

 

На 5 юни светът отбелязва Деня на околната среда /World Environment Day/. Това е най-важният ден за ООН за привличане на вниманието на света към екологичните проблеми. От неговото обявяване през 1974 година този ден става  глобална информационна платформа и се отбелязва широко в повече от 100 страни по света. На тази дата всеки може да направи нещо по-специално за Земята или да стане лидер на промяна в национален или глобален мащаб.

Темата на този ден е фокусирана върху най-актуалните екологически промени. В тази насока е и мотото на тазгодишния празник – „Свързване на хората с природата“. Целта е гражданите да опознаят природата, да осмислят грижата за нея и ползите за човечеството от опазването ѝ. Акцент тази година в България се поставя върху осъзнаването на значението на защитените зоните от мрежата Натура 2000 и опазването на биологичното разнообразие в тях. Бившите и настоящите ученици на г-жа Светлана Христова – 2д и 6д от СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”, проведоха открити часове сред природата. В час по руски език с г-жа Маша Станчева те не само коментираха творчеството на А. С. Пушкин, но и обърнаха внимание какво всеки може да направи за природата. Фотоси на красиви кътчета от България, запечатани от учениците, ще бъдат включени и в световен фотоалбум.

 Дата на публикацията: 07 Юни 2017 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки