13Август2022

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Училищното настоятелство при СУЕЕ организира пролетен конкурс Водеща

Училищното настоятелство при СУЕЕ организира пролетен конкурс

 

Училищното настоятелство при СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ организира конкурс за литературно произведение, илюстрация към любимо стихотворение за пролетта, както и  за изработване на пролетна картичкана тема „Пролетна магия“.

Конкурсът е индивидуален. В раздела за литературно произведениедецата могат да участват съсстихотворения, приказки, разкази, есета.

В раздела за илюстрация към любимо стихотворение, илюстрацията трябва да бъде не по-малка от 25x25 см. и не по-голяма от 40x40 см, изпълнена с техника по избор и да бъде придружена с текста на стихотворението, за което се отнася, както и с информация за неговия автор.

Няма ограничение за броя на творбите по раздели, представени от един автор. Във всекиразделще бъдат връченинагради по възрастовигрупи. Отличените творби ще бъдат публикувани в годишен сборник.

Възрастови групи:
• Първа възрастова група – от І до ІV клас
• Втора възрастова група – от V до VІІ клас
• Трета възрастова група от VІІІ до ХІІ клас
 

Всеки автор следва да посочи: три имена, клас, раздел, телефон за контакт.

Творбите ще бъдат оценявани от комисия, съставена от учители, директор и членове на училищното настоятелство.

Краен срок за предаване творбите на класните ръководители: 22 март 2017 година

от Училищното настоятелство

 Дата на публикацията: 01 Март 2017 Автор: Админ1