04Февруари2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Регионална конференция за четенето, посветена на 55-годишнината на СУ за европейски езици, се проведе в Русенски университет Водеща

Регионална конференция за четенето, посветена на 55-годишнината на СУ за европейски езици, се проведе в Русенски университет

 

На 26 ноември 2016 г. в Канев център се състоя Регионална конференция за четенето, посветена на 55-годишнината на Средно училище за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“ – гр. Русе.

Идеята е реализирана от Методическото обединение на учителите по български език и литература в училището. Гост-лектор на конференцията бе проф. д-р Татяна Ангелова – професор по методика на обучението по български език към Факултета по славянски филологии към Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Проф. Т. Ангелова запозна преподавателите с анализа на данните от международните изследвания PISA и PIRLS.

Учители от Русе и областта участваха със свои доклади, като представиха интересни практики за насърчаване на четенето, споделиха свои наблюдения от учебната си практика, изследвания в областта на тийнейджърските романи.

Гост на конференцията беше и д-р Наталия Голембовская – преподавател по руски език и литература в Лицей № 8, Волгоград, Русия. Ученици от СУЕЕ представиха своята гледна точка към проблемите на (не)четенето.



Дата на публикацията: 01 Декември 2016 Автор: СУЕЕ