01Август2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Комисия "Фулбрайт", Програма "Образование в САЩ" за ученици от 8, 9, 10, 11 и 12 клас Водеща

Комисия "Фулбрайт", Програма "Образование в САЩ" за ученици от 8, 9, 10, 11 и 12 клас

Обява забезплатната, дистанционна, консултантска програма „Образование в Сащ” на комисия „Фулбрайт” за подготовка на ученици от 8, 9,10, 11 и 12 клас за  успешно кандидатстване за прием със стипендии в елитни американски колежи и университети /моля вижте приложението/.

Записване в програмата „Образование в САЩ”

Всички ученици от 8, 9,10, 11 и 12 клас, които желаят да продължат образованието си в САЩ, могат да се  запишат в програмата, като изпратят на steneva @fulbright.bg до Снежана Тенева, консултант за висше образование в САЩ, съобщение с името си, класа, гимназията и града.

19.3% от чуждестранните студенти в САЩ получават пълно финансиране от университетите. Над 1000 американски висши училища като група предоставят повече от 8 милиарда щатски долара годишно  за стипендии на чуждестранни студенти. Пет от тях осигуряват пълни стипендии, без да се интересуват от финансовото състояние на кандидатите. Това са колежът Амхърст и университетите Харвард, МИТ, Принстън и Иейл. Други 65 университета могат да покрият 100% финансовите потребности на студентите. 125 висши училища в САЩ предлагат стипендии над $20,000, още 25% имат стипендии над $10,000. Програмата „Образование в САЩ” съдейства за многостранното развитие на учениците, успешната им подготовка и открояването им сред останалите кандидати, за да получат прием с институционално финансиране от висшите училища в САЩ.

Приеми на български студенти, участници в програмата „Образование в САЩ”, в американски колежи и университети за учебната 2016-2017 г.

Програмните резултати за изминалата учебна година са вдъхновяващи. Петнадесет дванадесетокласници, участници в програмата „Образование в САЩ” на Комисия Фулбрайт, получиха приеми със стипендии от акредитирани американски колежи и университети на обща стойност близо  три милиона и четиристотин хиляди щатски долара за четирите години на бакалавърската програма. Един десетокласник получи пълна стипендия за лятната академична програма Benjamin Franklin Summer Institute в университета Уейк Форист  в САЩ, а още един участник в програмата „Образование в САЩ” завоюва престижната пълна стипендия YES за една учебна година в държавна гимназия в САЩ.

От началото на тази учебна година продължаваме с подготовката на ученици от 8, 9,10, 11 и 12 клас за кандидатстване в американски колежи и университети.Заедно, стъпка по стъпка, ще изминем с участниците в програмата целия процес - от подготовката и кандидатстването за прием със стипендии до отпътуването им за САЩ. През предстоящата учебна година предвиждамe посещения на гимназии и американските библиотеки в страната, където ще се срещнeм с ученици, родители и учители, за да представим подробно предимствата на американското висше образование и процеса на кандидатстване.Дата на публикацията: 28 Септември 2016 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици