02Февруари2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
В СОУ за европейски езици приключи работата по проект "Европейско сътрудничество за по-качествено образование" по програма Еразъм+ Водеща

В СОУ за европейски езици приключи работата по проект "Европейско сътрудничество за по-качествено образование" по програма Еразъм+

 

В СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ - Русе приключи работата по проект "Европейско сътрудничество за по-качествено образование" по програма Еразъм+, КД1 Образователната мобилност за учители в сферата на училищното образование с цел обучение с рег. № 2015-1-BG01-KA101-014157. 

Едногодишният проект имаше за цел да подобри качеството на образованието в СОУ за европейски езици и да повиши квалификацията на учителите. Бяха проведени четири индивидуални образователни мобилности в чужбина. Преподавателката по немски език Елица Кюлян участва в обучителен курс „Интеркултурно управление на проекти“ в гр. Порто, Португалия, организиран от IfeL-Institut със седалище в гр. Хамбург и повиши квалификацията и уменията си за разработване и управление на проекти в сферата на училищното образование.

Виктория Белева и Владимир Дачев участваха в обучителен курс на тема „Ефективна комуникация и практически обучителни умения с представяне на шотландската култура“ в гр. Единбург, Шотландия, като повишиха квалификацията си както във връзка с преподаване и използване на английски език и стратегии за развиване на комуникацията, така и по отношение на културното и историческо наследство на Шотландия.

Десислава Бойчева, преподавател по английски език, посети обучителен курс на тема „Технологиите в класната стая“ в гр. Дъблин, Ирландия и се запозна с различни ИКТ инструменти и приложения, както и с разнообразни методи за тяхното приложение в класната стая и образователния процес като цяло.

Придобитите знания и материали от тези обучения бяха споделени с колеги в сайта на проекта, под формата на открити уроци, сбирки, на които бяха презентирани обучителните курсове и др.

Като част от работата по проекта бяха подготвени две проектни предложения по програма Еразъм+ КД2, а ученици и учители работиха по два eTwinning проекта.Дата на публикацията: 11 Юли 2016 Автор: СУЕЕ