31Юли2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Абитуриентите се осигуряват здравно сами след завършване на 12-ти клас Водеща

Абитуриентите се осигуряват здравно сами след завършване на 12-ти клас

 

Абитуриентите е необходимо да подадат еднократно декларация Образец 7 за това, че ще се осигуряват здравно сами след завършване на 12-ти клас. Това се налага, тъй като в общия случай учениците завършват средното си образование през месец юни, а започват следването си във ВУЗ през септември или октомври.

За периода от приключване на средното им образование до записването им като студенти редовно обучение, те не са осигурени здравно за сметка на бюджета, тъй като не попадат в нито една от двете категории – „ученици“ или „студенти“, обясняват от НАП.

За времето от тези няколко месеца младежите, освен че следва да внесат здравноосигурителните си вноски, е необходимо предварително да подадат и декларация Образец 7.

Декларацията се подава до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Така, ако абитуриентите започнат от 1 юли да внасят за своя сметка здравните си вноски, то до 25 август трябва да подадат формуляра в офис на НАП по постоянен адрес.

Зрелостниците могат да правят справка за здравния си статус чрез електронната услуга на НАП в интернет-страницата на Агенцията или чрез въвеждане на ЕГН през телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.

Информация за европейска здравна карта на следния адрес: http://www.ezok.bg/
 Дата на публикацията: 07 Април 2016 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици