13Април2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Училищното настоятелство при СОУЕЕ организира литературен конкурс на тема „Моята Коледа“ и конкурс за комикс – "Дядо Коледа и електронните технологии" Водеща

Училищното настоятелство при СОУЕЕ организира литературен конкурс на тема „Моята Коледа“ и конкурс за комикс – "Дядо Коледа и електронните технологии"

Училищното настоятелство при СОУЕЕ организира литературен конкурс на тема „Моята Коледа“, както и конкурс за комикс на тема "Дядо Коледа и електронните технологии" (регламент).

Конкурсът е индивидуален. Децата могат да участват със стихотворения, приказки, разкази, есета, комикси. Няма ограничение за броя на творбите по жанрове, представени от един автор. Във всеки жанр ще бъдат връчени награди по възрастови групи. Отличените творби ще бъдат публикувани в годишен сборник.

Възрастови групи:

  • Първа възрастова група – от І до ІV клас
  • Втора възрастова група – от V до VІІ клас
  • Трета възрастова група от VІІІ до ХІІ клас

Всеки автор следва да посочи: три имена, клас, жанр.

Творбите ще бъдат оценявани от комисия, съставена от учители, директор и членове на училищното настоятелство.

Краен срок за предаване творбите на класните ръководители: 10 декември 2015 година.Дата на публикацията: 25 Ноември 2015 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици