02Февруари2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Евродепутатът Светослав  Малинов посети СОУ за европейски езици като част от проекта „Европейско междучасие“ Водеща

Евродепутатът Светослав Малинов посети СОУ за европейски езици като част от проекта „Европейско междучасие“

На 06.10.2015 г. се проведе среща на учениците от клуб Дебати“, СИП Гражданско образование“ и представители на 10-ти,11-ти и 12-ти с евродепутатът Светослав Малинов. Събитието бе част от проекта Европейско междучасие“, което има за цел да запознае учениците с европейските им права като граждани. Срещата беше с образователен характер, като се задаваха и въпроси, които да проверят знанията на учениците за структурата и функцията на ЕС. Евродепутатът отбеляза задълбочените знания на учениците. Срещата прерасна в дискусия за важни за обществото проблеми. Коментираха се теми като бежанската криза, обучението на младите българи в чужбина и членството на България в Шенген. За съжаление времето не бе достатъчно за по-дълбок анализ на дискутираните въпроси, но по-важното беше, че учениците показаха ясна позиция по тях в политически, икономически и социален аспект. Светослав Малинов използва случая, за да обяви конкурса, в който спечелилите ученици ще имат възможността да посетят Европейския парламент в Брюксел. Срещата е доказателство за желанието на ЕС да подкрепи и мотивира развитието на младото поколение.Дата на публикацията: 07 Ноември 2015 Автор: СУЕЕ