18Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
На 8 септември се отбелязва Международният ден на грамотността Водеща

На 8 септември се отбелязва Международният ден на грамотността

 

Световният ден е обявен e от ООН на 17 октомври1965 година. Призван е да усили действията на обществото за разпространение на грамотността.

През 2002 година Общото събрание на ООН обявява „Десетилетие на грамотността на ООН“,  а ЮНЕСКО става координатор на международно ниво по съгласуването и стимулирането на проявите, предвидени в инициативата.

Всяка година Денят има свое послание и за 2015 то е „Ограмотяване и устойчиви общества”.

 Според данни на ООН около 780 милиона души, или всеки пети по света, няма дори минимална грамотност, 75 милиона деца не посещават училище, а много повече не присъстват постоянно в часовете или отпадат от образователната система. В 35 държави пък грамотните са под 50% от населението.

Според ЮНЕСКО грамотността е ключов фактор за устойчиво развитие. Да си грамотен, е предпоставка за придобиванетона по-широк набор от знания, умения, нагласи и ценности, необходими за създаването на устойчиви общества. В същото време напредъкът в области на устойчивото развитие, като например здравеопазване и селско стопанство, служи като ключов фактор за насърчаване на грамотността и поява на грамотни среди.

 За повече информация:

http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/literacy-day

http://www.dnevnik.bg/sviat/2015/08/26/2597728_negramotnostta_shte_struva_12_triliona_dolara_na/Дата на публикацията: 01 Септември 2015 Автор: СУЕЕ

Галерия със снимки