13Август2022

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
СОУ за европейски езици работи по проект „Европейско сътрудничество за по-качествено образование”, финансиран по програма „Еразъм+” Водеща

СОУ за европейски езици работи по проект „Европейско сътрудничество за по-качествено образование”, финансиран по програма „Еразъм+”

 

От месец юни 2015г. СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”, гр.Русе работи по проект „Европейско сътрудничество за по-качествено образование”, финансиран по програма „Еразъм+” Ключова дейност 1 –Образователна мобилност за граждани.

Проектът има за основна цел да подобри качеството на образованието в СОУЕЕ и повиши квалификацията на учителите. Наред с това преподавателите ще се усъвършенстват в областта на управлението и координиранетона проекти, прилагане на ИКТ в пряката преподавателската дейност, повишаване на чуждоезиковата и интеркултурна компетентност, повишаване на преподавателските умения, повишаване на познанията за западноевропейската култура, културата на Обединеното кралство и текущите събития в него, културата на Португалия и Ирландия. Предвижда се същият да трае една година. Проектът ще допринесе за подобряване на методите на преподаване чрез използване на ИКТ в ежедневната и проектната работа. Предвидени  са  мобилности за участие в курсове на тема "Технологиите в класната стая", Междукултурно управление на проекти", "Ефективна комуникация и практически обучителни умения с представяне на шотландската култура".Новите умения и добри практики ще бъдат споделени с други колеги чрез работни ателиета и открити уроци, които ще бъдат проведени по-късно през учебната година.Дата на публикацията: 17 Август 2015 Автор: Админ1