25Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Завърши Петата научнопрактическа конференция „Мотивация и интереси към ученето“ Водеща

Завърши Петата научнопрактическа конференция „Мотивация и интереси към ученето“

За пети пореден път Русенски университет „Ангел Кънчев“ и СОУ за европейски езици „Св. Константин Кирил Философ“, Русе организираха международна научнопрактическа конференция. Тази година нейната тема беше „Мотивация и интереси към ученето“.

Бяха представени 40 доклада на студенти, докторанти, преподаватели от средното и висшето образование, директори и експерти в РИО от Москва, Волгоград, Барселона, Пловдив, Варна, Русе, Шумен, Благоевград, Чирпан, Хисаря, село Николаевка, обл. Варна, с. Езерче, обл. Разград.

Докладите са свързани с теоретичните аспекти на мотивацията като начин за формиране на позитивно отношение към учебния процес. Специално внимание е обърнато на повишаването на мотивацията на децата-билингви, на сътрудничеството между ученици от различни възрасти и на млади хора с увреждания. Предлагат се начини за повишаване на мотивацията чрез използване в обучението на интерактивна бяла дъска и добавена реалност (AR). Представен е добър опит в интердисциплинарната интеграция чрез ИКТ, в използването на деловата игра като интерактивен метод на обучение, в партньорството между архив и университет и в създаването на креативни работилници в музеи, академии и галерии…

Докладите от конференцията са издадени в сборник, който ще е достъпен онлайн от сайта на конференцията http://conf.souee.org/.

Фейсбук-страницана събитието:

www.facebook.com/events/665645540224108/Дата на публикацията: 26 Юни 2015 Автор: СУЕЕ