17Юли2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Креативност и иновативност в класната стая. Мобилност по програма Еразъм + Водеща
В края на месец април приключи поредната мобилност на учител от СУЕЕ по училищния проект „Позитивна училищна среда с иновативни…

Прочети още...

Участие на СУ за европейски езици в семинар по Програмата за училища посланици на Европейския парламент за учебната 2021/2022 г. Водеща
През юни 2022 г. Бюрото на Европейския парламент организира семинар в Дома на Европа за учителите (старши посланици) от училищата,…

Прочети още...

Денят на руския език се отбелязва ежегодно на 6 юни.Събитието е учредено от Организацията на обединените нации за образование, наука…

Прочети още...

Група учители и ученици от СУЕЕ участваха в мобилност по Национална програма „Иновации в действие“ и посетиха иновативното СУ „Никола…

Прочети още...

На 01.06. в СУЕЕ учениците от VIIIа клас с интензивно изучаване на английски език заедно с преподавателите си Десислава Бойчева…

Прочети още...

“Говори с мен” - електронен вестник на чуждите езици, брой 6, посветен на изучаването на руски език в СУЕЕ Водеща
Шестият брой на електронния вестник на методическите обединения по чужди езици в СУЕЕ е посветен на изучаването на руски език.…

Прочети още...

Завърши проект по програма Еразъм+ „Повишаване на грамотността и изучаване на чужди езици в начален етап чрез развиване на знания, умения и компетентности в извънкласни дейности“ Водеща
В периода 2-5 май 2022 г. представители на СУ за европейски езици, участници в проект „ECCAL: Повишаване на грамотността и…

Прочети още...