23Септември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Обява за свободни места за VIII клас през учебна 2018/2019 г.

След трети етап на записване от Държавен план-прием на ученици, завършили основно образование през учебната 2017/2018 година, има следните свободни места за VIII клас:

 • за паралелка с чуждоезиков профил - руски език - 1 свободно място.

 ----------------

Кандидатите ще се класират по бал, който за СУ за европейски езици се формира по следния начин:

 • удвоените точки от национално външно оценяване по български език и литература (макс. 2x100 точки);
 • удвоените точки от национално външно оценяване по математика (макс. 2x100 точки);
 • превърната в точки оценка* по български език и литература от свидетелството за завършено основно образование (за отл. 6 - 50 точки);
 • превърната в точки оценка* по математика от свидетелството за завършено основно образование (за отл. 6 - 50 точки).

Максимален бал - 500

*Скала за превръщане на оценките в точки, съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

 • отличен 6 се приравнява на 50 точки;
 • много добър 5 се приравнява на 39 точки;
 • добър 4 се приравнява на 26 точки;
 • среден 3 се приравнява на 15 точки.

----------------

Необходими документи:

 • Заявление за участие в класиране;
 • Копие на свидетелство за завършено основно образование (оригиналът се подава, ако ученикът е приет);
 • Служебна бележка с резултатите от НВО по български език и литература и математика.

Документи се приемат до 10.08.2018 г. включително в канцеларията на училището.

Приетите ученици ще бъдат уведомени от администрацията на 13.08.2018 г. Няма да се изнасят данни за приема на информационните табла в училището или на сайта www.souee.bg.Прочетено 2973 пъти Последно променена на 03 Август 2018
Публикувана в Важни съобщения
Дата на публикацията: 03 Август 2018 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици