29Юли2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Приемане на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство и музика)

 

Във връзка с изпълнение на заповед РД 09-1362/14.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за определяне на графика на дейностите по приемането на ученици след завършен VII клас за учебната 2017/2018 година, изменена със заповед № РД 09-1638/19.10.2015 г. Ви информираме, че от 05.05.2017 г. до 10.05.2017 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство и музика) от учениците от СУЕЕ.

Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас от 05.05.2017 г. до 10.05.2017 г. и се предават от представител на училището от 05.05.2016 г. до 10.05.2016 г. в РУО – Русе.

От тази година учениците не внасят такса за явяване на изпитите за проверка на способностите.

За кандидатстващите профил „Физическо възпитание и спорт“, заявления се подават в съответното училище.

 Прочетено 3778 пъти Последно променена на 03 Май 2017
Публикувана в Важни съобщения
Сваляне на прикачените файлове:
Дата на публикацията: 03 Май 2017 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици