29Юли2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

График на дейностите при явяване на Държавни зрелостни изпити и дипломиране на Випуск 2017 г.

І. Подаване на заявление за допускане до ДЗИ.

 

Дейност

Срок

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ

(Допуска се промяна на ДЗИ по избор на ученика в заявлението до 17.03.2017)

6.03. – 10.03.2017

Регистриране на заявленията в софтуерния продукт

13.03. – 14.03.2017

Получаване на служебни бележки за подадено заявление

15.03. – 17.03.2017

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

До 17.05.2017

 ІІ. Подаване на заявление за промяна на оценка.

Заявлението се попълва по образец, предоставен от канцеларията.

 Срок 28.04.2017.Подава се в канцеларията, за да бъде заведено.

Сесия за промяна на оценка – по изготвен график, след приключване на учебните занятия за ХІІ клас - 16 – 18.05.2017

 Преди подаването на заявлението ученикът информира съответния учител за желанието си за промяна на оценка и необходимостта от спешно изготвяне на конспект.Конспекти се получават от заместник-директорите след подаване на заявлението.

Оценката от изпита за промяна на оценката е окончателна!

ІІІ. Поправителна сесия; сесия за определяне на срочна оценка

Поправителна сесия, сесия за определяне на срочна оценка – при отсъствия (извинени и неизвинени) повече от 1/3 от общия брой часове по даден учебен предмет.

Подаване на заявление в канцелариятаза явяване на поправителен изпит в срок до11.05.2017

Провеждане на изпити16 – 18.05.2017

ІV. Документи за дипломите.

Снимка – паспортен формат – 3 броя. Снимките за документи са цветни, в анфас, на матирана хартия и трябва да съответстват на възрастта на притежателя към момента на издаване на документа. Облеклото, видимо на снимката, трябва да е официално.

Срок за предаване - 17.04.2017. Отговорник на класа предава снимките на класния ръководител. 

V. Получаване на дипломи15 юни 2017 г. (четвъртък)Прочетено 3654 пъти
Публикувана в Важни съобщения
Дата на публикацията: 06 Април 2017 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици