23Септември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Класни стаи и класни ръководители за учебната 2016-2017 година

 

кл ч.е КЛ. РЪКОВОДИТЕЛ стая
а Златка Димитрова 119
а Веселка Петрова 118
н Елка Лисичкова 114
ф Йорданка Бодурова 113
р Даря Дочева 112
а Стефка Пенева 119
а Милена Лазарова 118
н Ирина Иванова 114
ф Стефан Кр. Стефанов 113
р Светлана Христова 112
а Йорданка Иванова 204
а Тодорка Ганчева 203
н Елка Бонева 202
ф Цветана Иванова 200
р Борислава Тодорова 201
а Лора Кънчева 204
а Марийка Вълева 203
н Агнес Генова 202
ф Галя Градева 200
р В. Братованова 201
а Николинка Петкова 310
а Татяна Методиева 309
н Боянка Янкова 211
а Добромир Коцев 214
р Розета Василева 308
а Даниел Василев 304
а Албена Хубенова 303
н Десислава Реданска 302
а Стоянка Симеонова 301
р Галя Ганева 110
а Петя Дмитрова 401
а Ивeлина  Петрова 402
н Корнелия Романова 411
а М. Скопакова 404
р Веселина Йосифова 403
а Владимир Дачев 412
н Величка Сидова 414
исп. Кристиян Жеков 400
ф Пенка Филипова 417
р Любов Арабаджиева 211
а Росица Гойчева 412
н Магдалена Бешкова 414
исп. Орлин Антонов 400
ф Надежда  Георгиева 417
10а а Силвия Маринова 404
10б н Марияна Янкова 403
10в исп. Веселина Николова 402
10г ф Татяна Стефанова 401
11а а Веселка  Тодорова 304
11б н Павлина Антонова 303
11в исп. Галина Гиндянова 214
11г ф Рада Ковачева 406
11д а Биляна Илиева 302
11е а Анка Билчева 307
12а а Виктория Белева 110
12б н Елица Кюлян 310
12в исп. Роза  Калнъкова 308
12г ф Миглена Якова 301
12д а Снежана Данова 309

 

 Прочетено 5958 пъти Последно променена на 14 Септември 2016
Публикувана в Важни съобщения
Дата на публикацията: 14 Септември 2016 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици