29Юли2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Информация за Специално училище за ученици с увреден слух „Професор доктор Дечо Денев”

 

Информираме Ви, че  Специално училище за ученици  с увреден слухПроф. д-р Дечо Денев” гр. София е държавно училище с 110 годишна история в обучението, възпитанието и рехабилитацията на деца и ученици  с увреден слух. В специалното училище се обучават и рехабилитират деца и ученици с различна степен загуба на слуха, а именно:

 • Деца с увреден слух в яслени групи от 10-месечна  до 3-годишна възраст,които се възпитават, социализират и обучават  по стандарти  за ранно детско развитие;
 • Деца с увреден слух в  предучилищни  групи от 3-годишна до 6-годишна възраст;
 • Ученици в подготвителни групи  и  първи клас;
 • Ученици, слухопротезирани, както със слухови апарати, така и чрез кохлеарни импланти;
 • Деца и ученици с множество увреждания;
 • Деца и ученици с комуникативни нарушения, за които е препоръчително да използват жестов език.
 • Ученици, завършили основно образование, за придобиване на професионална подготовка и квалификация по следните специалности:
 • Производство на кулинарни изделя и напитки;
 • Производство на тапицирани изделия. 

Специалното училище предлага пълен цикъл на обучение от яслена  възраст до професионални образование. Вече 40 години училището има опит в интеграцията на деца с увреден слух в общообразователните училища и детските градини.

Във връзка с подготовката на предстоящата учебна 2016/2017 год. и влизането в сила на Закона за предучилищното  и училищното  образование  Ви уведомяваме, че специалното училище за ученици  с увреден слух осигурява:

 • Безплатна  индивидуална рехабилитация на слуха и говора, с цел ресурсно подпомагане на деца и ученици  с увреден слух, интегрирани в детски градини и общообразователни училища, по утвърден от директора график;
 • Училището осигурява обучение  по специалните учебни предмети (индивидуална рехабилитация на слуха и говора, развитие на речта, музикални стимулации, фонетична ритмика, моторика, реч и предметна дейност, произношение) , чиито програми са утвърдени  от Министъра на образованието и науката. Целта на тези учебни предмети е подпомагане формирането и развитието на речта, речевото мислене и комуникативните компетентности  на децата  и учениците с нарушен слух;
 • Специалното училище осигурява специалисти за участие в мобилни екипи за извършване на оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците за оказване на допълнителна подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата, в които се обучават слухоувредени деца.
 •  Специалното училище осигурява специалисти за участие в мобилните екипи за оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците с увреден слух в рамките на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие. Целта е адекватно оценяване на техните индивидуални потребности и възможностите им за обучение в най-подходящата за тях образователна среда.

Спазвайки утвърдените традиции в  рехабилитацията на слуха и говора   и същевренно, използвайки най-съвременните образователни технологии в областта на специалната педагогика, училището организира краткосрочни специализирани практически обучения за:

 • учители от детските градини и училищата, в които се осъществява приобщаващо образование;
 • ресурсни учители  рехабилитатори на слуха и говора;
 • помощници на учителя, които работят с деца и ученици с увреден слух;
 • родители на деца с увреден слух;
 • ученици с увреден слух.

Рехабилитаторите на слуха и говора  от училище,  от позицията на дългогодишния си  опит и професионална квалификация, предлагат методическа подкрепа и съдействие в цялостния учебно-възпитателен  и рехабилитационен процес.  Учителите рехабилитатори на слуха и говора могат да бъдат консултанти по всички въпроси, отнасящи се до диагностиката, оценяване на потребностите, обучението, рехабилитацията на децата и учениците с увреден слух.

Специалното училище за ученици с увреден слух предлага още:

Безплатна пробна рехабилитация на слуха и говора за деца и ученици с нарушен слух в периода от 1 юни до 30 септември. Пробната  рехабилитация предвижда  почасово или целодневно посещение  в яслените и  предучилищните групи   и училищните класове. Реализира се безплатна диагностика на слуха и говора, ежедневна индивидуална  рехабилитация на слуха и говора от специалисти, групови занимания, както и консултации с психолог. 

За  допълнителна информация на тел. :

Директор: 02 8556117,

Зам. директор: 029559039

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

web: www.dascalo.com/deafschoolПрочетено 4749 пъти
Публикувана в Важни съобщения
Дата на публикацията: 08 Септември 2016 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици