23Септември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Проектозаконът потегли към парламента

Правителството окончателно одобри проекта за Закон за предучилищното и училищно образование, от който се очаква да синхронизира българската политика в образованието с общоевропейските образователни директиви.

Сред най-важните моменти в него е задължителното посещаване на детска градина на децата, навършили четири години. Това ще се случи от 2016 г.

Целта е да се стигне максимално близо до това 100% от децата между четири и седем години. да ходят от детска градина.

Диплома за основно образование ще се взима след седми клас, а средното е разделено на два етапа - до десети и до 12-ти клас.

Двата етапа в средната степен на образование дават възможност за смяна на избора на младия човек. Осигуряват възможности за предуниверситетска подготовка или за тясно профилирано и професионално образование в последните две години.

Създава се т.нар. обединено училище от първи до десети клас. Така учениците ще имат възможност да изкарат първия етап от средното си образование максимално близо до мястото, където живеят. Най-много от това печелят децата в малките населени места.

В документа остава и решението за финансиране на частните училища. В тях за всеки ученик ще се получава същата сума, която получават и общинските и държавни учебни заведения.

Законът има 348 члена и 50 преходни разпоредби.
 

Проектът на закона можете да видите на адрес:
http://www.minedu.government.bg/news-home/2012/12-02-14_proektozakon.html        http://www.minedu.government.bg/news-home/2012/12-02-14_proektozakon.html Прочетено 10983 пъти Последно променена на 03 Април 2012
Публикувана в Важни съобщения
Дата на публикацията: 02 Април 2012 Автор: Директор
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици