29Юли2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
  Във връзка с изпълнение на заповед РД 09-1362/14.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за определяне на графика…

Прочети още...

Как да разговаряме с децата на сексуални теми Анализ здравосл.съст.деца и ученици 2015-2016

Прочети още...

Информационни материали, насочени към подобряване на храненето, превенция на хипертонията и ограничаване на тютюнопушенето

Прочети още...

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, По инициатива на Училищното настоятелство на 03.05.2017 г. в Канев център ще се проведе традиционен Благотворителен пролетен концерт.…

Прочети още...

І. Подаване на заявление за допускане до ДЗИ.   Дейност Срок Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (Допуска се…

Прочети още...

  Училищното ръководство ще проведе родителска среща: с родителите на дванадесети клас на 4 април от 17:30 ч. в аулата на…

Прочети още...

Информация за стипендии на Гьоте институт

Прочети още...


Страница 10 от 47

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици