16Април2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
  1. Заявление за записване до директора на училището (получава се от комисията по записването); 2. Оригинал на Удостоверение за…

Прочети още...

  Презентация за прием на ученици  в 9 клас за учебната 2017/2018 г. за средните училища и професионални гимназии на…

Прочети още...

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА    Преди започване на държавния зрелостен изпит зрелостникът: Влиза в изпитната зала с документ за самоличност (лична…

Прочети още...

  Във връзка с изпълнение на заповед РД 09-1362/14.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за определяне на графика…

Прочети още...

Как да разговаряме с децата на сексуални теми Анализ здравосл.съст.деца и ученици 2015-2016

Прочети още...

Информационни материали, насочени към подобряване на храненето, превенция на хипертонията и ограничаване на тютюнопушенето

Прочети още...

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, По инициатива на Училищното настоятелство на 03.05.2017 г. в Канев център ще се проведе традиционен Благотворителен пролетен концерт.…

Прочети още...


Страница 9 от 46

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици