02Декември2022

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Актуализирани насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата към заповеди на МОН: РД09-4614 от 24.11.2021 г. и на МЗ: РД-01-963 от 24.11.2021 г. г.

Дата на публикацията: 25 Ноември 2021 Автор: Админ1