23Юни2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Информация във връзка с установени положителни на КОВИД-19 тестове на ученици от СУЕЕ

Уважаеми родители!

Във връзка с установени положителни на КОВИД-19 тестове на ученици от СУЕЕ, Ви уведомявам за следното:

В петък – 9 октомври, в 16:15 ч. училището беше уведомено за положителен тест на ученик от гимназиален етап на обучение.

Паралелката беше изведена незабавно от училище и поставена под карантина.

В 16:30 ч. започна дезинфекция на училището от специализирана фирма.

В събота, 10 октомври, училището беше уведомено за втора положителна проба на ученик от същата паралелка.

Към понеделник – 12 октомври има трима карантинирани за контактни на КОВИД-19 ученици в училището.

Разпореждането на РЗИ – Русе е за карантиниране на паралелката и сборните групи, в които са учениците с КОВИД-19.

Няма разпореждане на РЗИ за карантиниране на випуск и други паралелки.

Отсъстващите от училище учители на този етап не са със съмнение за КОВИД-19

Уважаеми родители,

Училищното ръководство е запознато с Насоките за действие  при съмнение и установен КОВИД-19.

Ръководството на училището стриктно се придържа към алгоритъма за действие при посочените ситуации.

В СУЕЕ са взети всички възможни превантивни мерки за превенция на заразяване и разпространение на КОВИД-19:

На входовете в сградата на училището има термални дисплеи с цел недопускане на хора с повишена температура в училище.

Регламентирани са входове и изходи с цел избягване пресрещане на потоци от движение на ученици.

В санитарните помещения има диспенсъри с дезинфектанти и сешоари за ръце.

Във всяка класна стая има дезинфектанти.

Учителите използват маски и/или шлемове.

Цялото училище се почиства по график с изискуемите препарати.

 

Уважаеми родители,

Освен Вашата тревога за здравето на децата Ви и Вашите близки, всички учители и служители на СУЕЕ също изпитват безпокойство за своята безопасност и тази на близките им.

Моля да запазим спокойствие и самообладание в ситуации, които неминуемо ще има предвид спецификата на работа и обучителния процес през тази учебна година!

Разчитам на Вашата съпричастност и съдействие в процеса на опазване и превенция на разпространението на КОВИД-19!

 

С уважение!

Добромира Николова

Директор на СУЕЕДата на публикацията: 12 Октомври 2020 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици