02Декември2022

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Материали, разработени от Сдружение Център за междуетнически диалог "Амалипе"

Прочети още...

Обучение в електронна среда от разстояние Заявление за обучение в електронна среда от разстояние Декларация за осигурени условия за провеждането…

Прочети още...

11 Септември 2020 Админ1

Документи на СУЕЕ за Covid-19

Насоки за работа на системата на училищното образование План на СУЕЕ за действие за осигуряване на безопасна среда за обучение…

Прочети още...

Информационен плакат за класна стая в условията на Covid-19

Прочети още...

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, в училището и в интернет, разработени от…

Прочети още...

Материали за превенция на COVID-19 на Министерството на труда и социалната политика

Прочети още...


Страница 3 от 6