05Октомври2022

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа…

Прочети още...

Актуализирани насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата към заповеди на МОН: РД09-4614 от…

Прочети още...

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата – към Заповед № РД09-4247/ 08.11.2021

Прочети още...

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата от 08.09.2021

Прочети още...

Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването за противоепидемични мерки в страната от 12 до 30 април Заповед №…

Прочети още...

Заповед № РД09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно обучението на учениците от 1 до 12 клас, записани…

Прочети още...


Страница 1 от 6