21Август2017

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Квалификация

 


Квалификационна дейност на ДИКПО - Варна (Шуменски университет) за уч. 2016/2017 г.


 

Квалификационен курс на тема "Мениджмънт на ученическия клас"

 


Сдружение „Образование без граници – БГ2012“ организира провеждането на квалификация на педагогическите специалисти (добавено на 30.03.2016)


Курсове в Шотландия за учители по английски език (добавено на 21.12.2015)


ЗАЯВКА за подготвителен курс за придобиване на V/ІV ПКС в гр. Русе (добавено на 16.03.2015)


Курсове и специализации на ДИПКО - Шумен за 2014/2015


Обучение „Устойчиво развитие в предучилищното и ранноучилищното образование”на Център за творческо обучение /публикувано на 10 март 2014/


 

Предложения за квалификация (28.02.2014)

Подготовка за придобиване на пета, четвърта и втора ПКС

Курсовете за училищен персонал от ADC College – Лондон по програма “Еразъм +”

Предложения за квалификация на педагогическия персонал от ТАСИА“ ЕООД

Заповед за определяне на училища за провеждане на квалификационни курсове с педагогически специалисти от Плана за квалификация на РИО

Учители, които са заявили участие в квалификационни курсове с педагогически специалисти от Плана за квалификация на РИО


Семинари за учители


Каталог - РААБЕ - обучения и тренинги за педагогически специалисти 2013/2014 уч. г. /публикувано на 24 септември 2013/


24.06.2013 г.

Писмо до директорите във връзка със свободни места за някои от обученията по проект „Квалификация на педагогическите специалисти“

Таблица за основните дейности, свързани с обучения и квалификации на педагогическите специалисти по проект „Квалификация на педагогическите специалисти”


Оферти за следдипломни квалификации на Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите към Тракийски университет /публикувано на 8 април 2013/

Каталог 2013 - Националнен институт за обучение и квалификация в системата на образованието (НИОКСО)


Програма за I-ви учебен срок на методически обучения за учители от РААБЕ /публикувано на 12 октомври 2012/


Обучение по програма Intel® Teach Essentials Course - Сирма медия, Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”, 15 – 17 Октомври 2012 г., гр. Варна

Сайт на проекта "Квалификация на педагогическите специалисти"


Kвалификации на Британския съвет

EUTRA: European Transitions from Dictatorship to Democracy in the Late 1980s


РААБЕ - Календар Септември – Октомври 2012 г.


Услуги на Консултативен център “ПЛИСКА”
Годишно обучение за преподаватели на Джуниър Ачийвмънт България
Академия "Платон"
Фондация ТАЙМ - обучения за учители в рамките на проект „Поуки от природата” 
Британски съвет - онлайн курсове за професионална квалификация на учители по английски език

/публикувано на 20 септември 2012/


Квалификационни форми - РААБЕ /публикувано на 14 септември 2012/

Образец на план за квалификационната дейност за 2012/2013


Информация за провеждане на обучения в НИОКСО (каталог - валиден до 31.12.12 - zip) /публикувано на 29 юни 2012/


Обявява – лети курсове на преференциални цени - ДИПКУ-Варна /публикувано на 15 май 2012/


Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти"


Документи за придобиване на професионално-квалификационни степени - ДИПКУ-Варна:План за квалификационна дейност