22Януари2020

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Учебници

Списък на учебниците за учебната 2019/2020 г. в СУ за европейски езици


Учебниците за учениците от първи до седми клас се получават безплатно от училището в началото на учебната година.


Препоръчително е преди закупуване учебниците по чужди езици да се изчакат указанията на учителите в началото на учебната година.