16Юли2018

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Учебници

Важно: Публикуваните по-долу учебници за 8 клас през учебната 2017/18г. се използват от учениците, които ще бъдат в 9 клас. Тези ученици учат по старите учебни планове и учебни програми.
За новия 8 клас предстои избор на учебници. Моля изчакайте да публикуваме списък на учебници и то само по учебните предмети, които касаят подготвителния клас.


Учебниците за учениците от първи до седми клас се получават безплатно от училището в началото на учебната година.


Препоръчително е преди закупуване учебниците по чужди езици да се изчакат указанията на учителите в началото на учебната година.

Пълен списък на учебниците за учебната 2017/2018 г. в СУ за европейски езици.