09Юли2020

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Статут на Международен ученически конкурс Заедно в 21 век 2020 г.

Фондация  „Устойчиво  развитие за България”и Организационен комитет с участието наСиндиката на българските учители, Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти, Националния дворец на децата, Сдружение „Български антифашистки съюз“, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, Сдружение на приятелите на Русия „Ал. Невски”, Национално Движение Русофили,  Представителството на Россътрудничество в България - Руския културно-информационен център, Союз друзей Болгарии – Москвапод патронажа на Посолството на Руската Федерация в Република Българияи с подкрепата на Министерството на образованието и наукатаорганизират за учебната 2019/2020 г.Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век”

Конкурсът има за цел да стимулира интереса на учениците за запознаване с историята и бъдещето на българо-руските връзки и сътрудничество, да формира в подрастващото поколение чувство на приятелство между народите, а чрез средствата на изкуството да се даде възможност за творческата изява на учениците.

Темата на конкурса е:

„Мирът – надежда на Планетата“ –

75 години от Победата над хитлерофашизма

Конкурсът е за рисунки, песни, стихове, есета, реферати и медийни презентации  – на български и руски език  в три възрастови групи: І – ІV клас, VVІІ клас, VIII– ХІІ клас.  

Приемат се за участие и творби на български деца, които живеят или учат в чужбина, както и на деца от други държави.

Този конкурс се обявява в рамките на дългосрочния международен проект  „Заедно в ХХІ век” на Фондация „Устойчиво развитие за България”.Стремежът е да се засили интересът на децата и младежите, които с помощта на своите родители и учители, да се запознаят с многовековната история и настоящето на сътрудничеството между България и Русия, между България и други приятелски страни, да осмислят важността на диалога, приятелството и солидарността в борбата за мир.

Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците.

 Условия за провеждане на конкурса:

 Участието в конкурса е индивидуално.

В разработките си авторите трябва да изложат аргументирано своята теза и разсъждения по избраната от тях тема, съобразена с общата тематика на конкурса.

Могат да се използват разнообразни информационни източници. При рефератите трябва да бъдат посочени използваните източници.

За рисунките няма ограничения за жанровия избор: живопис, графика, колаж /препоръчителен размер на рисунките – ¼ кадастрон, 35/50 см/.

Песните се изпращат на диск /аудио запис на изпълнение на песента/, придружен с текст и музикална партитура. Оценява се индивидуално творчество /от един автор/ за музика и текст.

Учениците могат да използват специфичните  средства на реферата, есето, стиховете, мултимедията, музиката, рисунката. Всеки участник може да се представи с няколко творби. 

 Стимулира се участието на български ученици с творби на руски език.

Организация на конкурса:  

За участие в конкурса, творбите се изпращат до 22 май  2020 г.в Националния организационен комитет на адрес:

            За рисунките:

Руски културно-информационен център

За конкурса „Заедно в ХХІ век”

Фондация „Устойчиво развитие за България”

ул. „Шипка” № 34

                      1504  гр. София, Република България

За писмените творби и медийни презентации:

 E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Телефони за връзка с организационния комитет:

 Фондация „Устойчиво развитие за България” моб. тел.++359-896719620

 Национален дворец на децата:++359-02 9202317

 Вестник „Учителско дело”:++359-02 9813528

Всички творби за участие да бъдат придружени със заявка за участие /приложение 1/ с данните: трите имена на автора, държава, възраст, адрес и телефон; училище (извънучилищно звено) с телефон и  адрес; декларация-съгласие от родител на детето за предоставяне право на организаторите да ползват тези данни, както и предоставяне на авторски права за популяризиране на творбата.

Име и телефон на научния ръководител и неговото съгласие за ползване на предоставените данни.

Награди:

Жури, включващо компетентни представители – учени, писатели, художници, журналисти, композитори, преподаватели ще оцени творбите.

Победителите ще бъдат уведомени по електронна поща и с писма чрез РУО на МОН, а информация за резултатите от конкурса ще бъде публикувана във вестниците  „Учителско дело”, „Жарава” и на сайта на Националния дворец на децата, Синдиката на българските учители, Руския културно-информационен център. Тържественото награждаване на победителите ще се състои в Руския културно-информационен център в София на дата, която ще бъде определена и обявена след отмяна на извънредните мерки..

Моля, обърнете внимание!

1. По отношение на авторските права следва да имате предвид, че участвайки в Конкурса, Вие предоставяте авторските права над Вашата творба на организаторите /съгласно Закона за авторското право и сродните му права/ за безвъзмездно използване за целите на конкурса.

2. По отношение на съхранението на творбите: следва да иматепредвид, че с участието си се съгласявате творбите  в конкурса да не бъдат връщани и да бъдат използвани за изложби, за издаване накалендари, дискове, плакати, за публикации в печатни и електронни медии, за благотворителни,  представителни и други нетърговски цели.

3.С явяването си за получаване на награда участниците, техните родители и учители се съгласяват да бъдат заснемании материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство с нетърговска цел.

4.Изпращайки творбата си за участие в конкурса авторите и техните преподаватели се съгласяват личните им данни да бъдат използваниза организацията на конкурса /съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни/.

Организационен комитет:

 1. Станка Шопова – председател на Фондация  „Устойчиво развитие за  България”  - председател на Организационния комитет
 2. д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители
 3. Снежана Тодорова – председател на Координационен съвет „България – Русия“, председател на СБЖ
 4. Боян Ангелов – председател на Съюза на българските писатели
 5. Татяна Досева – директор на Националния дворец на децата
 6. Любомир Коларов – председател на Сдружение на приятелите на  Русия „Ал. Невски” 
 7. Олга Широкова  -  ръководител на Представителството на Россътрудничество в България, директор на Руския културно – информационен център
 8. Симеон Игнатов – председател на Сдружение „Български антифашистки съюз“
 9. Боряна Илиева – главен секретар на Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД
 10. Кристина Иванова – главен секретар на Национално Движение Русофили
 11. проф. Стоян Домусчиев – художник и преподавател в

Националнахудожествена академия   

Успех на всички участници!

ОРГАНИЗАЦИОНЕН  КОМИТЕТДата на публикацията: 13 Април 2020 Автор: АдминПД
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици