23Ноември2019

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Обществен съвет - Членове

Представител на финансиращия орган – Община Русе:

Мирослава Иеремиева Маркова

 • Месторабота: Община Русе, главен експерт в отдел "Общинска собственост" към дирекция "Икономика и управление на собствеността" при Община Русе;
 • Образование: Висше, специалност: Право
 • Контакти: 0894443651, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Представители на родителите:

Луиза Красимирова Попова:

 • Представяне: Завършва Стопанска академия „Д. А. Ценов“ като Магистър по специалност Икономика и управление на индустрията, бакалавър по Валутен и митнически контрол, стаж в банковата сфера повече от 13 г. като Мениджър фирмено кредитиране. Сертификат за членство на софийска стокова борса.
 • Контакти: 0899886385, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Елица Симеонова Димитрова

 • Представяне: Юридическо образование, съдия в Районен Съд – Русе от 1998 г. с допълващи обучения в областта на Правото на ЕС, правата на човека по ЕКЗПЧ, защита от домашно насилие, защита от дискриминация, правата на децата.
 • Контакти: 0888836348, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Мариана Георгиева Маринова

 • Представяне: Магистър по Европеистика; дипломиран магистър – психолог и сертифициран позитивен психотерапевт към Академията по позитивна психотерапия във Висбаден, Германия. Завършва Профилирана английска гимназия „Гео Милев”; Работила е като Маркетинг и PRспециалист в сферата на стратегическия маркетинг-мениджмънт. През последните десет години се утвърждава като детско-юношески и семеен психотерапевт. Успешно прилага методите на позитивната психотерапия, като ползва и елементи от системен подход при работата с деца и семейства. Преминава през обучения и допълнителни квалификации по Монтесори метод, Психопатология, Игрова терапия, Юнгианска психоанализа. Водещ по програма Работилница за родители „Да пораснем заедно” на UNICEF. От 2011 г. е управител на „Център Плиска 100” ЕООД, а през 2015 г. създава първият в Русе Дом Монтесори и първият Център за личностно развитие – „СТАСИ”, работещ по авторски и иновативни програмни системи.
 • Контакти: 0885864202, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Биляна Петрова Аспарухова

 • Представяне: бивш възпитаник на СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ". Магистър по български език и история със седемнадесет години педагогически стаж като преподавател по български език и литература, с V ПКС (професионално-квалификационна степен).
 • Контакти: 0887168525, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Десислава Йорданова Пенчева

 • Представяне: Работи като старши експерт в отдел „Административен контрол и регионално развитие“ в Областна администрация Русе. Завършено средно образование в МГ „Баба Тонка“ – Русе. Висше образование във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ с магистърска степен по история (етнография, музейно дело и архивистика). На по-късен етап придобива степен Магистър по финанси към същия университет.
 • Контакти: 0887889717, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Красимира Николова Колева

 • Представяне: висше образование – Магистър по право, средна професионална квалификация "Организатор по бизнес мениджмънт и маркетинг", придобито в Колеж по бизнес и финанси – програма на Северозападен колеж Лондон професионална квалификация по „Търговски Дружества на капитала“, Представител по индустриална собственост с правомощия за обектите в областта на: 1. Изобретения и полезни модели; 2. Марки, Географски означения и промишлен дизайн, с призната правоспособност и пред Европейското Патентно Ведомство. Член на Адвокатска колегия – Русе, 14 години професионален стаж като адвокат
 • Контакти: 0888521722, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Резервни членове на представителите на:

- финансиращия орган – Община Русе:

Камен Кръстев

 • Месторабота: Община Русе, специалист в отдел инвестиционно проектиране, районен техник на кв. Родина и кв. Здравец
 • Контакти: 0876274034, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

- родителите:

Ирина Стоянова Тодорова

 • Представяне: Икономическо образование – степен бакалавър, работила съм четири години като секретар на НЧ "Св. Димитър Басарбовски 1902", с. Басарбово – към отдел култура; като организатор на ТВН – русенска регионална телевизия; член съм на руски клуб гр. Русе; в момента съм във финансовата комисия на читалището в с. Басарбово.
 • Контакти: 0878874855, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Еленка Станчева Ганчева

 • Представяне: Работи като технически сътрудник в частния сектор. Бакалавърска степен – икономист, магистър финанси.
 • Контакти: 0885965090, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Владимир Йорданов Симеонов

 • Представяне: Бакалавър по счетоводство и контрол, бакалавър по финанси, магистър по счетоводство и одитинг на публичния сектор.
 • Контакти: 0898443732, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Теменужка Миланова Козарева

 • Представяне: Адвокат към "Русенска адвокатска колегия" от 2010 г.
 • Образование: 1. Юридическо – Магистър по Право от 2005 г. в РУ "Ангел Кънчев", гр.Русе; 2. Икономическо – Бакалавър по специалност "Маркетинг" в РУ Ангел Кънчев", гр. Русе; 3. Финанси – Магистър от 2007 г. – "Стопански Факултет" на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. В. Търново; През учебната 2003-2004 г. успешно завършила програмата "Сократ Еразъм" в "Оксфорд Бруукс юнивърсити" в Обединено Кралство Англия.
 • Предишен трудов стаж и опит: От 2006 г. до 2012 г. действаща като едноличен търговец с фирма ЕТ "Марая – Теменужка Козарева".
 • Други дейности: Собственик на дружество "Сорос Груп" ЕООД, действащо в град Русе като агенция за недвижими имоти "МАРАЯ" и Студио за фотоепилация, лазерни корекции и козметика "Сорос"
 • Контакти: 0999999922, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Красимира Йорданова Колева

 • Образование: машинен инженер – РУ Ангел Кънчев, магистър по счетоводство и контрол – ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий";
 • Месторабота: От 2003 до 2008 г – Дирекция “Регионална служба по заетостта” – гр. Русе – Координация и контрол по реализирането на програми и мерки за насърчаване на заетостта и  професионално обучение. От 2008 до юли 2016 г. – Агенция по заетостта, Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти”. От юли 2016 г. – Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти” – Верификация на дейности и разходи по проекти, финансирани от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” по процедури за конкурентен подбор и за директно предоставяне на БФП
 • Контакти: 0882825269, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Ангелина Симеонова Александрова

 • Представяне: Начална педагогика и социални дейности с повече от 30 години работа с деца, координатор в детски център, организира благотворителни дейности, детски селища, работи с деца в неравностойно положение.
 • Контакти: 0894789996, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.