17Септември2019

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Нови специалности на Великотърновски университет

От учебната 2013/2014 година във Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий” започва прием на студенти, степен бакалавър, по новата специалност Романистика-френски и втори чужд език.

Учебният план и програмите на отделните дисциплини на тази специалност са съобразени с най-модерните тенденции в областта на висшето образование: висока компетентност, систематично изграждане на система от знания и компетенции, съответствие със съвременното и в средна перспектива състояние на трудовия пазар.

Основните характеристики на специалността Романистика са: прием както с оценка от зрелостен или кандидатстудентски изпит по български или френски език, интензивен курс по френски език, широко застъпени практически занятия по езика и по специализиран превод, редом със задължителната теоретична подготовка, наличието на два избираеми блока – Първи блок – педагогическа правоспособност (учител по френски език), Втори блок – интензивно изучаване на втори романски език (испански, италиански, португалски).

Повече подробности за специалността Романистика можете да намерите в приложената анотация, както и на страницата на катедра „Романитика” в сайта на Великотърновския Университет - www.uni-vt.bg
и фейсбук страницата на специалността:

http://www.facebook.com/vtu.specialnost.romanistikaДата на публикацията: 08 Февруари 2013 Автор: АдминПД

Галерия със снимки