18Септември2019

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Учебната 2012/2013 година в СОУЕЕ е открита със старт на мултифункционална спортна зала

На 17 септември в СОУ за европейски езици официално бе открита новата учебна година.

Гости на тържеството бяха Симеон Дянков - Вицепремиер на РБ, народните представители Пламен Нунев, Светлана Ангелова и Петър Даскалов, Владимир Климанов - Генерален консул на Руската федерация в Русе, Стефко Бурджиев - Областен управител на Русенска област, проф. Васил Пенчев - Председател на общински съвет Русе, Пламен Стоилов - Кмет на Община Русе, Даниела Шилкова  - Заместник-кмет, проф. Христо Белоев - Ректор на Русенски университет, Димитър Райнов - Началник на Регионалния инспекторат по образованието, Елена Балджиева - Председател на управителния съвен на училищното настоятелство към СОУЕЕ.

Вецепремиерът Симеон Дянков поздрави всички ученици, родители, учители и обяви предстоящото изграждане на нова мултифункционална спортна зала в нашето училище. Пламен Стоилов - Кмет на Община Русе поздрави цялата училищна общност и пожела много бъдещи успехи.Дата на публикацията: 15 Септември 2012 Автор: АдминПД

Галерия със снимки