18Септември2019

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

СОУ за европейски езици е домакин на работна среща по проект „Европа, изобразена върху нашия чадър”

От 11.06.2012 до 14.06.2012 СОУЕЕ ”Св. Константин Кирил Философ” е домакин на работна среща по проект „Европа, изобразена върху нашия чадър”. Същият се осъществява по секторна програма „Коменски” на програмата „Учене през целия на живот” на Европейския съюз.
По време на срещата учениците от Чехия, Румъния, Швеция,Турция и техните български домакини научиха едни от други  много за религията, културата и националната кухня на партньорските страни. Гостите разгледаха училището, запознаха се с особеностите на българската образователна система, докоснаха се до начина на живот на българските тийнейджъри, усетиха гостоприемството и уюта на домовете на своите домакини.
По време на престоя си в Русе те ще се запознаят с града, ще посетят историческия музей и много от културните и исторически забележителности на красивия на град. Предстои и среща с представител на общинската управа на град Русе, както и културна програма, по време на която участниците ще посетят Ивановските скални църкви и град Велико Търново, за да добият още по-пълна представа за историята и културата на България.
Осъществяваните по време на срещата дейности дават шанс на учениците от 6-8 клас да развият своите чуждоезикови умения, чувството си за толерантност както  и да затвърдят усещането си за принадлежност към Европейския съюз.
Освен за учениците срещата е изключително полезна и за преподавателите, които по този начин имат възможност да обменят идеи, опит и полезни практики. Гостуващите учители ще наблюдават урок по английски език на тема „Толерантност”, ще разменят изготвени от тях самите методически материали и ще обсъдят следващите дейности в рамките на партньорството.
Не малка роля играят и семействата на българските ученици, които са съпричастни с емоциите на своите деца и изразяват одобрението си към този различен начин за ангажиране в урочната и извънурочна дейност.Дата на публикацията: 13 Юни 2012 Автор: АдминПД