29Септември2020

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Представител на СУ за европейски езици участва в международен форум на ЮНЕСКО Водеща

Представител на СУ за европейски езици участва в международен форум на ЮНЕСКО

 

През 2018/2019 учебна година, като част от мрежата на асоциираните училища към ЮНЕСКО, заедно със 150 училища от 13 държави, СУЕЕ се включи в пилотното тестване на междупредметно помагало за учители „Ценностите и спорта във всяка класна стая“ за ученици от 8 до 12 години.

Златка Димитрова, Радостина Иванова, начални учители, и Румена Господинова, учител по английски език, проведоха уроци с игри за уважението, справедливостта и включването, като приложиха идеите и иновативните подходи,  предложени в помагалото.

На 29.10.2019 г., по покана на г-жа Сабине Децел, международен координатор на АСУ към ЮНЕСКО в централата в Париж, Румена Господинова, от името на учителите, участва с изказване при официалното представяне на помагалото, заедно с експерти от шестте международни организации, реализирали проекта: Сектор Образование в ЮНЕСКО, Световната антидопинг агенция, Международния комитет за наука, спорт и физическо образование, Международния комитет за честна игра, Международния параолимпийски комитет и Олимпийската фондация за културно наследство.

Изказването на Румена Господинова представи опита и традициите, съчетани с нови подходи в обучението в СУЕЕ, и беше основано на презентация, създадена от Златка Димитрова. Изборът и участието в събитието е доказателство за получената висока оценка за изпратените доклади и проведените уроци.

Форумът предхождаше Седмата конференция на държавите-членки за приемане на Международна антидопинг конвенция, която се проведе в Париж.



Дата на публикацията: 06 Ноември 2019 Автор: Админ1

Галерия със снимки

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици