09Август2020

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Участници от пет държави гостуваха на СУ за европейски езици по програма Ерасъм+ Водеща

Участници от пет държави гостуваха на СУ за европейски езици по програма Ерасъм+

 

СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” – град Русе беше домакин на среща по проект от  Еразъм+ в периода 14.10.2019 – 18.10.2019 година. Проектът е на тема CLIL Thread and teats of the solar system labyrinth. Участниците са ученици от училища от пет европейски държави – Гърция, Полша, Унгария, Португалия и България. Целта на проекта е деца на възраст 12-14 години да се запознаят със звездите и планетите на слънчевата система и това става чрез преподаване на уроци по астрономия на английски език. По този начин децата подобряват знанията по езика, техните комуникативни умения със свои връсници, както и компютърните си умения. Проектът започна в началото на 2018 – 2019 учебна година. До момента се състоя една среща – обмен на ученици и учители в град Бичке, Унгария.

Посещението на чуждестранната група започна на 14.10.2019 година с празнично посрещане в училището. Децата и техните преподаватели бяха посрещнати по стар български обичай с домашна пита и мед. След това ученици от вокалните групи под ръководството на Теодора Петрова и Албена Андреева изнесоха кратък концерт в театралната зала на училището. В следобедните часове, нашите гости бяха запознати с културното наследство, историята и архитектурата на нашия красив град.

През втория и третия ден от посещението на международните партньори по проекта последваха уроците на тема A space trip to Mercury and Venus. Ние предложехме един иновационен метод, наречен обърната класна стая. Това означава, че ученици учат ученици и показват своите умения пред учителите си. Учениците на нашето училище сами подготвиха презентациите, информационните карти и образователните игри за планетите Меркурий и Венера и вникнаха в митологията, представяйки Бог Меркурий и Богинята Венера. Техните уроци пожънаха невероятен успех заради демонстрираните езикови и презентационни умения. В процеса на учене имаше и процес на творчество, учениците изработиха модел на слънчевата система и го поставиха като краен продукт на табло във лобито на училището. В един от двата учебни дни Русенския Университет покани участниците в международната среща – обмен да проведат едно от занятията си в лекционна зала на университета като целта беше да им покаже, че техните знания и умения, както и старанието им да развиват компютърните си умения може да продължи във висше образование. Нашите гости също се включиха с образователни уроци за двете планети. Уроците бяха представени от преподавателите на гостуващите училища, като целта беше да се проверят знанията на учениците по зададените теми. Беше и засегната темата за боговете и богините и тяхната роля в митологията. Във всички занимания се изискваше и участие на всички ученици, разпределени на групи с участници от всички националности.

На 17.10.2019 година, ние домакините на срещата предложихме образователна екскурзия да Авиокосмическия музей и планетариум в Камчия. Там, децата и техните преподаватели се запознаха с участието на България в космическата програма и с развитието на космонавтиката от основаването й до днешни дни. Децата се запознаха с г-н Красимир Стоянов, който е участвал в космическата подготовка като копилот на Александър Александров. Срещата беше вълнуваща и интересна за децата, защото видяха капсулата, с която космонавтите се връщат на земята. След това последваха 3D филми за Слънчевата система и съзвездията от небосклона.

И така неусетно настъпи последния ден на нашата среща. Ден за образователни игри, представени от нашите ученици и един забавен урок, представен от полската преподавателка, която умело провокира художествените умения на учениците да нарисуват Венера на 21-ви век.

Както всяко нещо и тези хубави моменти имат край. В последния ден последваха много снимки за спомен, прегръдки и сълзи. Децата наистина станаха добри приятели и очакват следващите срещи в Гърция през януари 2020 г., в Полша през март и в Португалия през Май 2020 г.Дата на публикацията: 23 Октомври 2019 Автор: АдминПД

Галерия със снимки

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици