09Юли2020

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Годишни награди 2015 на фондация "Енчо Керязов" Водеща

Годишни награди 2015 на фондация "Енчо Керязов"

Годишни награди - официален сайт

Регламент по кандидатстване, номиниране и избор на носители на годишните награди на фондация "Енчо Керязов"

О Б Щ И У С Л О В И Я

1. Фондация „Енчо Керязов” обявява регламента по кандидатстване, номиниране и избор на носители на годишните награди за деца – таланти в регионалните медии, официалната страница на събитието във Фейсбук и сайта на фондацията.

2. Наградите са предназначени за деца и младежи, които са ученици в начални и средни училища или са на възраст до 18 години.

3. В надпреварата могат да участват всички деца и ученици, които учат и живеят територията на България..

К А Т Е Г О Р И И

4. Категориите, в които се състезават претендентите за наградите на фондация „Енчо Керязов” са три:

– образование
– изкуство
– спорт

К Р И Т Е Р И И

5. До номинация се допускат кандидати, които имат отличия от световни, международни, европейски и национални форуми от спортни състезания, фестивали по изкуствата и олимпиади по образователни предмети. Приоритетно се класират призьорите на най-престижните състезания в съответната категория и на конкурси, включени в списъка на Министерствата на образованието, културата и спорта за деца с изявени дарби (изтегли по-долу).

6. Номинацията осигурява надпревара във финалния етап на класиране, на който се излъчва по един победител във всяка от трите категории. 

К А Н Д И Д А Т С Т В А Н Е

7. Кандидатури на деца за обявените категории могат да се подават от ръководства на училища, читалища, спортни клубове и школи по изкуствата от цялата страна.

8. Кандидатурите трябва да съдържат подробна информация за отличията от международни и национални състезания, фестивали, олимпиади и конкурси в рамките на календарната година.

9. Подаването на кандидатурите става чрез попълване на Формуляри за кандидатстване, публикувани в сайта на Фондацията и изпратени на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Подаденият формуляр се счита за коректно изпратен тогава, когато от Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. се получи потвърждение за това.

10. Формулярите за кандидатстване в трите категории са в таблична форма и съдържат необходимата информация за кандидата и отличията му през календарната година. Публикуват се на официалната страница на Фондацията, във Facebook и в регионалните медии.

11. Кандидатите могат да бъдат потърсени за допълнителна информация, след подаване на кандидатурата.

К О М И С И Я

12. Състава на Kомисията по избор се сформира след провеждане на съвместни консултации с компетентни и ресорни органи и инстанции. Нейните членове са изявени общественици и специалисти в съответните категории, в качеството им на физически или длъжностни лица, както и един представител от „Фондация Енчо Керязов”. Максималният брой на състава на Комисията може да бъде до седем души.

13. Комисията обсъжда постъпилите кандидатури и взема решенията си на базата на публично оповестените критерии. Всеки неин член разглежда кандидатурите независимо от останалите и в пълна конфиденциалност. Това става на официално заседание, което се протоколира и подписва от протоколчика и представителя на „Фондация Енчо Керязов”.

14. Решенията на Комисията стават обществено достояние чрез медиите, официалната страница на годишните награди във Facebook и сайта на Фондацията. 

К Л А С И Р А Н Е

15. Кандидатстващите се класират в два етапа. При първия етап се селектират по три кандидатури от всяка категория – образование, изкуство и спорт. Така те получават статут на номинирани. Имената им се обявяват в медиите, страницата на годишните награди във Facebook и сайта на Фондацията.

16. При втория етап, след обсъждане на номинираните, се излъчва по един победител в съответната категория, който получава Голямата награда на Фондацията. Имената на победителите се вписват в Протокола от заседанието на Комисията по избор и се обявяват на тържествена церемония.

Н А Г Р А Д И

17. Номинираните във всяка категория получават плакет, грамота на Фондация и награди от фирми.

18. Победителите във всяка категория се награждават с дизайнерска статуетка, почетен диплом, парична премия и едноседмична почивка за цялото семейство в български курорт.

19. Всички награди се връчват на официална церемония, придружена от тържествен спектакъл в чест на отличените деца–таланти, който ще се проведе на 24 февруари, 2016 г., Зала „Арена Армеец“ – София

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

20. Всяка година сроковете за подаване на предложенията, за огласяване на допуснатите до номинация, за определяне на победителите в категориите, са различни и се оповестяват на официална пресконференция както и на страницата във Facebook и на сайта на Фондацията.

21. Решенията на Комисията са окончателни и не подлежат на допълнително обсъждане.

Забележка:
1. Паричните възнаграждения (стипендии) се изплащат на 10 равни вноски по банков път на посочена сметка
2. Организаторите поемат една нощувка на номинираните с един придружител, като транспортните разходи са за сметка на кандидатите и придружителите им.

Изтегли регламента
Изтегли формуляр за кандидатстване – Образованиe
Изтегли формуляр за кандидатстване – Изкуство
Изтегли формуляр за кандидатстване – СпортДата на публикацията: 30 Ноември 2015 Автор: АдминПД
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици