13Февруари2016

- Secondary School with the Study of European Languages "St. Constantine Cyril the Philosopher"
SOUEE

График за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2013/2014 година

 

ОЛИМПИАДА

ОБЩИНСКИ КРЪГ

ОБЛАСТЕН КРЪГ

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

Начално образование„Знам и мога" за учениците от IV клас

25.01.2014 г. 10,00 ч.

22.02.2014 г.

9.00 ч.

29.03.2014 г.

10.00 ч.

Български език и литература

23.12.2013г.

9.00 ч.

04.02.2014 г. 

9.00 ч.

05-06.04.2014 г.

София

Англйски език

до 25.01.2014 г.

03.02.2014 г.

9.00 ч.

21.03.2014 г.

10.00 ч., Хасково

Немски език

до 19.01.2014 г.

01.02.2014 г.

9.00 ч.

28-30.03.2014г.

Русе

Руски език

до 04.01.2014 г.

01.02.2014 г.

14.00 ч.

29.03.2014 г.

10.00 ч., Стара Загора

Испански език

до 19.01.2014 г.

03.02.2014 г.

9.00 ч.

29.03.2014 г.

 Дупница

Френски език

до 19.01.2014 г.

01.02.2014 г.

9.00 ч.

15.03.2014 г.

 Велико Търново

Италиански език

до 19.01.2014 г.

01.02.2014 г.

14.00 ч.

29.03.2014 г.

 София

Математика

15.12.2013 г.

9.00 ч.

30.03.2014 г.

9.00 ч.

17-18.05.2014 г.

9.00 ч., София

Информатика

до 05.01.2014 г.

29.03.2014 г.

9.00 часа

26-27.04.2014 г.

 Варна

Информационни технологии

до 05.01.2014 г.

09.03.2014 г.

9.00 ч.

10-11.05.2014г.  Монтана

Математическа лингвистика

05.01.2014 г.

9.00 ч.

04.02.2014 г.

9.00 ч.

05-06.04.2014 г.

9.00 ч., Плевен

Философия

до 27.01.2014 г.

03.02.2014 г.

9.00 ч.

12-13.04.2014 г.

 Хасково

История и цивилизация

14.12.2013 г.

9.00 ч.

04.02.2014 г.

14.00 ч.

26-27.04.2014г. Казанлък

Гражданско образование

до 07.03.2014 г.

до 21.03.2014 г.

10-11.05.2014г. Кюстендил

Физика

14.12.2013г. 14.00 ч.

04.02.2014 г.

14.00 ч.

12-13.04.2014 г.

8.00 ч., Казанлък

Астрономия

до 20.12.2013 г. включително

03.02.2014 г.

14.00 ч.

26-27.04.2014г.

8.00 ч.,  Димитровград

Химия и опазване на околната среда

12.01.2014 г.

9.00 ч.

04.02.2014 г.

 9.00 ч.

22-23.03.2014 г.

 Бургас

Биология и здравно образование

26.01.2014 г.

14.00 ч.

09.03.2014 г.

14.00 ч.

05-06.04.2014г.  Момчилград

География и икономика

22.02.2014 г.

9.00 ч.

31.03.2014 г.

9.00 ч.

26-27.04.2014 г.

 Ямбол

Техническо чертане

до 22.02.2014 г.

до 22.03.2014 г.

25-26.04.2014г. Севлиево

 Прочетено 4307 пъти
Публикувана в Важни съобщения
Дата на публикацията: 28 Октомври 2013 Автор: АдминПД