09Август2020

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Покана за провеждане на Общо събрание на Училищното настоятелство

 

Съвет на настоятелите към УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

на СУЕЕ

„Св. Константин-Кирил Философ“
гр. Русе

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

на СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – гр. Русе

Съветът на настоятелите на Сдружение с общественополезна дейност „Училищно настоятелство към СУЕЕ“ свиква заседание за провеждане на Общо събрание, съгласно чл. 28 от Устава на Сдружението, което ще се състои на:

19. ноември 2019 г. от 18:00 ч. в конферентната зала

в Корпус 2 на РУ „Ангел Кънчев“

            при следния ДНЕВЕН РЕД:

            1. Отчет за дейността на Управителния съвет на УН за предходния период;

            2. Отчет за събраните и разходваните до момента средства;

            3. Обсъждане на други предложения и въпроси, касаещи работата и правомощията на Училищното настоятелство.

Настоящата покана за провеждане на Общо събрание на Сдружение с общественополезна дейност „Училищно настоятелство към СУЕЕ“ да се сведе до знанието на членовете на УН, съгласно Чл. 28 (4) от Устава на Сдружението, като се постави на видно място в сградата на СУЕЕ и бъде публикувана на уебсайта на училището.

 

18. октомври 2019                                                                    Председател на Управителния съвет

гр. Русе                                                                                                                     Виолина ГънгъловаПрочетено 1347 пъти Последно променена на 23 Октомври 2019
Публикувана в Важни съобщения
Дата на публикацията: 23 Октомври 2019 Автор: АдминПД
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици