09Април2020

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Важно за кандидатстващите за прием след основно образование

 

Във връзка със запитвания до РУО Русе, свързани с подаването на заявления за участие в класиране в приема на ученици след завършено основно образование Ви уведомявам следното:

В заявлението, което подават учениците се изисква и подпис на родител/настойник, удостоверяващ съгласие с направения избор по смисъла на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО.

Практиката показа, че има не малък брой ученици, чиито родители не са в страната и нямат законнопределен настойник.

В тази връзка при подаването на заявлението, то следва да бъде подписано от лицето, което фактически полага грижи за ученика. Ако заявлението се подава по електронен път, декларацията се попълва отново от лицето, което полага грижи за ученика.

 Прочетено 3062 пъти
Публикувана в Важни съобщения
Дата на публикацията: 19 Юни 2017 Автор: АдминПД