09Август2020

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Откриване на учебната 2016-2017 година

Уважаеми родители, ученици и гости,

Заповядайте на тържественото откриване на учебната 2016-2017 година на 15 септември от 9:00 ч. в двора на СУ за европейски езици! 

Дрескодът за учениците е униформен. Заемете местата си 10 мин. преди официалната част. Класните ръководители ще указват мястото на паралелките си с указателни табели. След тържествената част учениците от 1, 5 и 8 клас ще влязат в класните си стаи, а останалите – според организацията на класните ръководители.

 Прочетено 5193 пъти
Публикувана в Важни съобщения
Дата на публикацията: 13 Септември 2016 Автор: АдминПД
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици