23Ноември2019

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

„Огънят на Орфей” 2012 - Шести национален литературен конкурс

ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА СВОБОДНА ТЕМА
„ОГЪНЯТ НА ОРФЕЙ” 2012
(за деца и младежи до 25 г.)

ОРГАНИЗАТОРИ:
ФОНДАЦИЯ “ОГЪНЯТ НА ОРФЕЙ”
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО Г. ДАНОВ”
С ПОДКРЕПАТА НА
ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Конкурсът се провежда в две възрастови групи:
— до 14 години
— до 25 години
Моля, изпратете своите творби В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА до 15.06.2012 г. на адрес:
ПЛОВДИВ — 4002, П.К. № 21-I, Фондация “Огънят на Орфей”, За конкурса
Ръкописите да не надвишават 10 печатни страници (изключение само за романи и новели).
Творбите могат да бъдат в различни жанрове (стихове, разкази, есета и др.) и се изпращат задължително по пощата.
НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА НАПИШЕТЕ:
Трите си имена, дата на раждане, адрес, телефон и е-mail.
  В края на юни жури от писатели и поети ще определи 1 , 2 и 3 награда в двете възрастови групи. Отличените в конкурса (1, 2 и 3 награда) получават право за участие в Лятна академия за изкуство “Огънят на Орфей” (Творчески литературен клас), без да заплащат такса.
Наградите ще бъдат връчени на церемония за награждаване (октомври/ноември 2012г.).
Награди от Националния литературен конкурс „Огънят на Орфей” не се изпращат по пощата! В индивидуални случаи се допуска и друг начин за получаване на наградата - само с изричното съгласие на Фондация „Огънят на Орфей”!
Резултатите ще бъдат обявени до края на месец юни 2012 г. в интернет на адрес:
www.akademia-orfei.com и в медии.
Красотата, изкуството и огънят на творчеството са вълшебни ключове към всяко човешко същество. А младите хора са мостът, по който ще дойде по-доброто бъдеще на Европа и света.
 Дата на публикацията: 02 Април 2012 Автор: Директор