16Септември2019

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Шестия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2013

 ОБЩИНА РУСЕ

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

С Т А Т У Т

на

Шестиянационален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – РУСЕ`2013

  • В конкурса могат да участват ученици от 2-ридо 12клас, които творят в областта на литературното творчество и журналистиката.
  • Темите са по раздели: "Малко доброта - малко слънце в деня ми" - за литературно творчество; и "светът в моята тетрадка" - за журналистика.

 

Цели:Развиване на творческото въображение и талант. Укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност.

 

КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА В ДВА РАЗДЕЛА:

І. Литературно творчество –

А. Поезия 

Б. Проза /разказ,приказка/

  • Литературни есета няма да се разглеждат от журито. 

ІІ. Журналистика -

А. Индивидуална /журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или друг публицистичен жанр/

Б. Колективна /ученически вестник/

РЕГЛАМЕНТ:

А. За раздел литература:

  • Право на участие имат всички ученици от 2-ридо 12 клас, разделени в три възрастови групи:

Първа група – доIVклас

Втора група – от Vдо VIIклас

Трета група – от VIIIдоXIIклас

Възможно е участието и в двата жанра /поезия и проза/, както и в двата раздела /литературно творчество и журналистика/ с по ЕДНО авторско произведение, което не е награждавано в други конкурси. 

Изисквания към разказа и  приказката: да бъдат до 2 /две/ печатни страници. 

Б. За журналистическия раздел:

 1. Индивидуално участие:

  • Право на участие имат всички ученици от 2-ридо 12 клас, разделени в три възрастови групи:

Първа група – до IV клас

Втора група – от Vдо VII клас

Трета група – от VIII до XII клас

Всеки млад автор може да участва с по ЕДИН материал в най-много ДВА журналистически жанра /примерно: интервю и коментар, есе и репортаж, фейлетон и есе и т.н./. 

Материалите може да са публикувани, но не и награждавани в конкурси; да са до две печатни страници.

2. Колективно участие:

  • Право на участие имат ученически екипи, които издават ученически вестници. 

Изисквания към вестниците: екипите могат да участват с периодични или тематични броеве на издавания от тях вестник /формат - без значение/. 

За участие в конкурса е необходимо да изпратят 3 /три/ различни броя, издадени в периода 2012-2013 година и неучаствали в други конкурси, както и информация за изданието: издател, редакционна колегия, адрес, телефон, име за връзка.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ДВАТА РАЗДЕЛА:

1. След всяко конкурсно произведение трябва да има следната информация:име и фамилия, дата на раждане на автора, клас, училище, читалище, клуб, извънучилищно звено и др., селище, точен адрес, електронна поща, телефон за връзка /за индивидуалните участници/, адрес на редакцията, телефон за връзка и/или електронна поща /за колективните участници/. 

2. Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби най-късно до 6 октомври 2013г. на АДРЕС:

Общински детски център за култура и изкуство

гр. Русе 7005, кв. “Здравец”, ул.” Околчица” 9

За Петия национален конкурс “Стоян Михайловски”

и по интернет на адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

  • За допълнителна информация:тел.082 845 471; 0878 822 353. 

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:

1. Журито ще класира изпратените творби най-късно до 18 октомври, а организаторите ще уведомят класираните автори и колективи до 20 октомври. Списъкс наградените ще бъде публикуван в интернет страницата на конкурса http://mihailovski.ekip101.com

2. Заключителният етап на Шестия национален конкурс “Стоян Михайловски” и Церемонията по награждаването ще се състоят в гр.Русе на 27 октомври т.г. /неделя/ - по програмата организаторите ще публикуват допълнително, заедно с поканата към наградените участници. 

3. Ще бъдат раздадени грамоти и материални награди /плакети и пластики/ по раздели, жанрове и възрастови групи. 

В двата раздела - ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА,във всяка от трите възрастови групи ще има класиране запърва, втора и третанаграда и поощрения.

Ще бъде връчена и ГОЛЯМА награда /две  индивидуални - по една в двата раздела – за литературно творчество и за журналистика, и една колективна – за творчески екип на вестник/.

Конкурсът за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” е вписан в Националния календар на Министерството на културата и ще се проведе в подкрепа на кандидатурата на град Русе за европейска столица на културата през 2019 година.Дата на публикацията: 22 Август 2013 Автор: АдминПД