20Август2019

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Национално състезание „За хляба наш…”

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „ЗА ХЛЯБА НАШ…”

ЦЕЛИ:

  • да се инициират и стимулират градивни процеси в културата за деца, с акцент  запознаване, поддържане и развитие на вековните български обичаи и традиции;
  • да се разширят познанията на учениците за  производството и значението на хляба;
  • да се създаде подходяща и присъща за възрастта им атмосфера за изява на детските таланти - знания, умения и качества;

РЕГЛАМЕНТ:

Състезанието е отборно. Право на участие имат всички деца от ІV до VІ клас, като отборът се състои от 3-ма състезатели. Състезанието ще се проведе последователно в 3 кръга:

І. Първи кръг – „Пътят на хляба от нивата до трапезата”

  1. Разпознаване на растения от семейство „Житни” и кратка характеристика на растението. Отговор в рамките до 1 мин. (Приложение №1)
  2. Разпознаване на уреди, пособия и занаяти, свързани с обработването на земята, отглеждането, прибирането и съхраняването на житната реколта и приготвянето на хляб. Кратка характеристика. Отговор в рамките до 1 мин. (Приложение №2)

ІІ. Втори кръг – „Хлябът в българското народното творчество”

  1. Подреждане на разбъркани пословици и поговорки за хляба и довършване на такава по зададено начало. Отговор в рамките до 1 мин.
  2. Отговор на гатанка за хляба или зърнено житна култура.
  3.  Устно представяне на издирена българска легенда или приказка за хляба . Отговор в рамките до 2 мин.

ІІІ. Трети кръг – „Нашата празнична и обредна питка” - представяне в рамките до 3 мин.

Оценяването ще цели оригиналност при представянето на обредни или празнични пити от вашия край и свързаните с тях обичаи, което може да включва: аранжиране, народни носии, наричане, народни умотворения, хумор и др.

Всеки кръг носи определен брой точки.

Класирането на участниците в състезанието ще се осъществи от компетентно жури от специалисти на базата на събраните точки от трите кръга.

Класиралите се на І, ІІ и ІІІ място ще получат златен, сребърен и бронзов медал и диплом, а останалите – Грамота за участие.

Разходите за транспорт, храна и нощувка са за сметка на участниците.

За контакти:   

Обединен детски комплекс – Благоевград

2700 Благоевград, ул. „С. Румянцев” №2, п.к.152

Тел./факс: 073/885131; 885132;885133; 885134;e-mai: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

.Указание и регламент ТУКДата на публикацията: 15 Февруари 2013 Автор: АдминПД